Gỗ Ash/Sồi

Bàn trà Star Table Bàn trà Star Table after
-26%

Bàn trà Star Table

1,990,000 đ 2,690,000 đ

Bàn trà Luxury Table 750 Bàn trà Luxury Table 750 after
-19%

Bàn trà Luxury Table 750

2,350,000 đ 2,900,000 đ

Bàn trà Tea Table Bàn trà Tea Table after
-37%

Bàn trà Tea Table

2,190,000 đ 3,500,000 đ

Bàn trà Luxury Table 650 Bàn trà Luxury Table 650 after
-10%

Bàn trà Luxury Table 650

1,750,000 đ 1,950,000 đ

Bàn trà Luxury Table 500 Bàn trà Luxury Table 500 after
-26%

Bàn trà Luxury Table 500

1,850,000 đ 2,500,000 đ