Gỗ Ash/Sồi

Bàn trà Star Table Bàn trà Star Table after
-26%

Bàn trà Star Table

1,990,000 đ 2,690,000 đ

Bàn trà Luxury Table 850 Bàn trà Luxury Table 850 after
-19%

Bàn trà Luxury Table 850

2,350,000 đ 2,900,000 đ

Bàn trà Tea Table Bàn trà Tea Table after
-34%

Bàn trà Tea Table

1,990,000 đ 3,000,000 đ

Bàn trà Luxury Table 700 Bàn trà Luxury Table 700 after
-23%

Bàn trà Luxury Table 700

1,500,000 đ 1,950,000 đ

Bàn trà Luxury Table 500 Bàn trà Luxury Table 500 after
-21%

Bàn trà Luxury Table 500

1,650,000 đ 2,100,000 đ