Bàn xuất khẩu

Bàn ăn Bàn dự án & coffee Bàn trà Bàn bar Bàn nâng hạ Ergonomic
Khung bàn Slender Table 05 Khung bàn Slender Table 05 after
-21%

Khung bàn Slender Table 05

4,200,000 đ 5,300,000 đ

Bàn Slender Table 05 mặt đá Bàn Slender Table 05 mặt đá after
-21%

Bàn Slender Table 05 mặt đá

6,700,000 đ 8,500,000 đ

Bàn Slender Table 05 mặt gỗ Bàn Slender Table 05 mặt gỗ after
-27%

Bàn Slender Table 05 mặt gỗ

6,000,000 đ 8,200,000 đ

Chân bàn Cafe Aluminmu table 10 Chân bàn Cafe Aluminmu table 10 after
-45%

Chân bàn Cafe Aluminmu table 10

1,270,000 đ 2,300,000 đ

Tia Table 04 Tia Table 04 after
-23%

Tia Table 04

2,890,000 đ 3,750,000 đ

Chân bàn Cafe ALLOY TABLE 02 Chân bàn Cafe ALLOY TABLE 02 after
-36%

Chân bàn Cafe ALLOY TABLE 02

800,000 đ 1,250,000 đ

Tab table 03 Tab table 03 after
-20%

Tab table 03

2,700,000 đ 3,375,000 đ

Tab table 04 Tab table 04 after
-27%

Tab table 04

2,690,000 đ 3,700,000 đ

Tab table 02 Tab table 02 after
-20%

Tab table 02

2,920,000 đ 3,650,000 đ

Tab table 01 Tab table 01 after
-20%

Tab table 01

2,550,000 đ 3,200,000 đ

Bàn tròn Classic Bàn tròn Classic after
-17%

Bàn tròn Classic

3,990,000 đ 4,780,000 đ

Mặt bàn cafe Mặt bàn cafe after

Mặt bàn cafe

Liên hệ

Bàn Sashiko tea 01 Bàn Sashiko tea 01 after
-16%

Bàn Sashiko tea 01

2,290,000 đ 2,730,000 đ

Bàn Sashiko tea 02 Bàn Sashiko tea 02 after
-16%

Bàn Sashiko tea 02

2,690,000 đ 3,200,000 đ

Chân bàn Cafe ALUMINUM TABLE 03 Chân bàn Cafe ALUMINUM TABLE 03 after
-23%

Chân bàn Cafe ALUMINUM TABLE 03

2,850,000 đ 3,700,000 đ

Bàn Slender Table 03 Bàn Slender Table 03 after
-23%

Bàn Slender Table 03

6,280,000 đ 8,200,000 đ

Tia Table 02 Tia Table 02 after
-30%

Tia Table 02

2,150,000 đ 3,050,000 đ

Tia Table 03 Tia Table 03 after
-26%

Tia Table 03

1,990,000 đ 2,680,000 đ

Tia Table 05 Tia Table 05 after
-13%

Tia Table 05

2,890,000 đ 3,340,000 đ