Gỗ Ash/Sồi

Bàn tròn Classic Bàn tròn Classic after
-17%

Bàn tròn Classic

3,990,000 đ 4,780,000 đ

Bàn Slender Table 03 Bàn Slender Table 03 after
-23%

Bàn Slender Table 03

6,280,000 đ 8,200,000 đ

Bàn ăn Concorde mặt đá 1m8 Bàn ăn Concorde mặt đá 1m8 after
-44%

Bàn ăn Concorde mặt đá 1m8

7,000,000 đ 12,500,000 đ

Bàn Concorde mặt đá 1m6 Bàn Concorde mặt đá 1m6 after
-38%

Bàn Concorde mặt đá 1m6

5,000,000 đ 8,000,000 đ

Bàn 901 New Bàn 901 New after
-21%

Bàn 901 New

4,950,000 đ 6,250,000 đ

Bàn Classic Bàn Classic after
-37%

Bàn Classic

4,600,000 đ 7,300,000 đ

Bàn Smile Bàn Smile after
-28%

Bàn Smile

3,900,000 đ 5,400,000 đ