Ghế sofa

Gỗ óc chó Gỗ Ash/Sồi Hợp kim/Inox Gỗ cao su
Ghế Sofa đơn SOFA-02A Ghế Sofa đơn SOFA-02A after
-17%

Ghế Sofa đơn SOFA-02A

3,000,000 đ 3,600,000 đ

Ghế Sofa Đôi SOFA-02B Ghế Sofa Đôi SOFA-02B after
-23%

Ghế Sofa Đôi SOFA-02B

3,800,000 đ 4,920,000 đ

Ghế Sofa SOFA-02C Ghế Sofa SOFA-02C after
-23%

Ghế Sofa SOFA-02C

4,600,000 đ 6,000,000 đ

Arm Chair NF3A Arm Chair NF3A after
-10%

Arm Chair NF3A

6,500,000 đ 7,200,000 đ

Sofa cao cấp NF3B Sofa cao cấp NF3B after
-21%

Sofa cao cấp NF3B

6,200,000 đ 7,800,000 đ

Arm Chair NF2B Arm Chair NF2B after
-28%

Arm Chair NF2B

3,800,000 đ 5,300,000 đ

Arm Chair NF2A Arm Chair NF2A after
-23%

Arm Chair NF2A

3,800,000 đ 4,950,000 đ

Arm Chair NF3 Arm Chair NF3 after
-19%

Arm Chair NF3

4,400,000 đ 5,460,000 đ

Arm Chair NF2 Arm Chair NF2 after
-15%

Arm Chair NF2

2,750,000 đ 3,250,000 đ

Sofa đơn - 004A Sofa đơn - 004A after
-15%

Sofa đơn - 004A

4,600,000 đ 5,400,000 đ

Sofa đôi - 004A Sofa đôi - 004A after
-25%

Sofa đôi - 004A

8,600,000 đ 11,500,000 đ

Ghế Sofa đơn - 004B Ghế Sofa đơn - 004B after
-21%

Ghế Sofa đơn - 004B

5,500,000 đ 7,000,000 đ

Ghế Sofa đôi - 004B Ghế Sofa đôi - 004B after
-19%

Ghế Sofa đôi - 004B

10,500,000 đ 13,000,000 đ

Sofa 004 new đôi Sofa 004 new đôi after
-20%

Sofa 004 new đôi

4,750,000 đ 5,950,000 đ

Sofa 004 new ba Sofa 004 new ba after
-20%

Sofa 004 new ba

6,400,000 đ 8,000,000 đ

Sofa Z Sofa Z after
-23%

Sofa Z

1,800,000 đ 2,340,000 đ

Sofa 004 new đơn Sofa 004 new đơn after
-13%

Sofa 004 new đơn

2,990,000 đ 3,450,000 đ